Facebook

Technologia

Fale akustyczne to fale dźwiękowe, które charakteryzuje się wysokimi amplitudami ciśnienia w porównaniu do ciśnienia otoczenia. Fale dźwiękowe stosowane w medycynie są generowane pozaustrojowo i wprowadzane do organizmu w sposób, który nie powoduje naruszenia powłok skórnych. Dzięki niesamowitemu sukcesowi techniki rozbijania kamieni nerkowych za pomocą fal akustycznych (ESWL), rozszerzono ich zastosowanie na inne schorzenia, jak np. zwapnienia w obrębie barku, zapalenie przyczepu ścięgien (ESWT) oraz punktów spustowych.

Fale akustyczne rozchodzą się zgodnie z prawami akustooptyki. Wszelkie zmiany w własnościach akustycznych, takie jak gęstość czy prędkość dźwięku, powodują skok impedancji pomiędzy tkankami (skóra, komórki tłuszczowe lub mięśnie) i uwolnienie energii. Powoduje to efekt biomechaniczny - skurcz limfangionów i poprawę przepuszczalności błony komórkowej.

Wykres czasu / ciśnienia fali akustycznej:
Czas do osiągnięcia punktu szczytowego ciśnienia to tylko kilka nanosekund. Ciśnienie w punktach szczytowych wynosi do 1500 bar.

Fale uderzeniowe a fale ultradźwiękowe

W związku z tym, że fale ultradźwiękowe stosuje się w medycynie od kilkudziesięciu lat, pojawiły się głosy, że zastosowanie terapii falą akustyczną w leczeniu cellulitu powinno zostać odkryte już dawno temu. Jest to bardzo błędne przekonanie, ponieważ fale akustyczne lub fale uderzeniowe mają zupełnie inne właściwości od fal ultradźwiękowych.

Fala uderzeniowa
Wykres czasu / ciśnienia fali uderzeniowej. Czas do osiągnięcia punktu szczytowego ciśnienia to tylko kilka nanosekund (ns). Ciśnienie w punktach szczytowych wynosi około 10 - 150 megapascali (MPa). Czas trwania impulsu to około 500 ns.

Ultradźwięki
W odróżnieniu od fali uderzeniowej, fale ultradźwiękowe to okresowe wahania o określonej długości trwania.