Facebook

Cellulit - Stadia cellulitu

Czy istnieją różne stadia cellulitu?
Stopień zaawansowania cellulitu najczęściej określa się za pomocą skali Nürnbergera-Müllera, według której cellulit ma cztery różne stadia.

  • Stadium 0: Brak nierówności przy ściśnięciu skóry
  • Stadium I: Brak spontanicznych oznak zmian, nierówności uwidaczniają się po naciśnięciu skóry
  • Stadium II: Nierówności na powierzchni skóry są widoczne w pozycji stojącej, brak nierówności w pozycji leżącej
  • Stadium III: Nierówności na powierzchni skóry są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej