Facebook

Jentschura - Filozofia

Priorytetem firmy P. Jentschura jest maksymalizacja zadowolenia klientów przy zachowaniu  interesów firmy. P. Jentschura ciągle dąży do zaspokojenia potrzeb i życzeń klientów, z którymi dzielą się wiedzą o produktach i ich zastosowaniu. W ten sposób P. Jentschura ma swój udział w poprawianiu wyglądu, witalności i zadowolenia z życia osób, które korzystają z oferty firmy. Doświadczenia, umiejętności i wiedza są podstawą najwyższej jakości oferty, która jest bardzo konkurencyjna i jest ciągle poszerzana.

Sukces w tej branży buduje się przez długi czas, nie da się go osiągnąć jednym zabiegiem czy zastosowaniem jednego produktu. Dla dostarczenia takiej długofalowej oferty firma  P. Jentschura zatrudnia wielu wysokiej klasy specjalistów.
Prowadzi wiele szkoleń dla osób chcących wiązać swoją karierę z branżą. Jest uznanym przez niemiecki urząd gospodarczy Nord Westfalen ośrodkiem kształcącym przyszłych pracowników i oferującym szeroką gamę praktyk i staży.

Cel jest jasny: Jentschura International GmbH stawia na produkty najwyższej jakości oraz na wyspecjalizowanych pracowników, którzy czerpią radość ze swojej pracy. Firma ma strukturę rodziny, gdzie każdy może liczyć na wsparcie innych pracowników. Do filozofii działania należy też ochrona środowiska. P. Jentschura rezygnuje z nadmiaru opakowań i redukuje ilość odpadków. Stawia na ekologiczne materiały, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. Poprzez wyznaczone cele chcą wyróżniać się na rynku i uchodzić za przedsiębiorstwo energiczne i wyjątkowe. Ważnym aspektem działalności jest optymalny sposób dostaw (dostępność produktów i krótki czas dostaw) oraz usługi doradcze i serwisowe. Wsparte jest to zrozumieniem potrzeb klienta i zawsze miłym do niego nastawieniem. P. Jentschura chce w ten sposób mieć szczególny udział w budowaniu zdrowego stylu życia każdego człowieka.